CEOS & FOUNDERS

CONSTRUCTORS

Jhon Tham

Jhon Tham

Movers

Jhon Tham

Movers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Davis Youn

Davis Youn

Movers

Davis Youn

Movers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Xavier Davis

Xavier Davis

Movers

Xavier Davis

Movers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

ARCHITECTS

CLEANERS

Jhon Tham

Jhon Tham

Movers
Davis Youn

Davis Youn

Movers
Xavier Davis

Xavier Davis

Movers
Xavier Davids

Xavier Davids

Plumber
Mahabub Alam

Mahabub Alam

Ceo & Founder
ABD Rashid

ABD Rashid

Plumber
Open chat - la sii hadal Rasmi Elevator
💬 Need help? Caawimaad ma ubaahan tahay
Rasmi Elevator Company
👋 Macmiil ku soo dhawaaw shirkadda keenista iyo xerida wiishashka casriga ah ee Rasmi Elevator Company. Shirkaddu waxee wiishashka ka keentaa FUJI Japan.
Maxaan kaa caawinaa macmiil?

👋 Dear customer welcome to the company that brings and installs modern lifts from FUJI Japan, Rasmi Elevator Company.
How can we help you dear customer?