Our Main Offices Locations

Nairobi Office

Phone: +254 711 515 151 / +254 727 369 192

Mogadishu Office

Phone: 0613 070020 / 0625 599475 / 0610 577784

Addis Abbaba Office

Phone: +251 96 757 1426

Hargeisa Office

Phone: 0638250641

Open chat - la sii hadal Rasmi Elevator
💬 Need help? Caawimaad ma ubaahan tahay
Rasmi Elevator Company
👋 Macmiil ku soo dhawaaw shirkadda keenista iyo xerida wiishashka casriga ah ee Rasmi Elevator Company. Shirkaddu waxee wiishashka ka keentaa FUJI Japan.
Maxaan kaa caawinaa macmiil?

👋 Dear customer welcome to the company that brings and installs modern lifts from FUJI Japan, Rasmi Elevator Company.
How can we help you dear customer?